Thạc sĩ Kwon Ye Han

Học hàm/học vị: Thạc sĩ

Chuyên khoa:

Nơi công tác: Dr Beauty

Chức vụ: Cố vấn chuyên môn của Nền tảng Spa và Thẩm mỹ viện DrBeauty

Tiến sĩ Nguyễn Thị Vân Anh

Học hàm/học vị: Tiến sĩ

Nơi công tác: Dr Beauty

Chức vụ: Cố vấn Chuyên môn của Nền tảng Spa và Thẩm mỹ viện DrBeauty

Thạc sĩ Nguyễn Phượng

Học hàm/học vị: Thạc sĩ

Chuyên khoa:

Nơi công tác: Dr Beauty

Chức vụ: Cố vấn Chuyên môn của Nền tảng Spa và Thẩm mỹ viện DrBeauty

Bác sĩ Nguyễn Phượng, bác sĩ da liễu thẩm mỹ, hiện đang giữ chức Chủ tịch Hội Nam y Da Liễu Việt Nam, đồng thời là Cố vấn chuyên môn cho Nền tảng Spa & Thẩm mỹ viện DrBeauty, nơi…

Xem thêm

Tiến sĩ. Bác sĩ Jang Ro Huyng

Học hàm/học vị: Tiến sĩ. Bác sĩ

Chuyên khoa:

Nơi công tác: Dr Beauty

Chức vụ: Cố vấn chuyên môn của Nền tảng Spa và Thẩm mỹ viện DrBeauty

Tiến sĩ Shina Fujita

Học hàm/học vị: Tiến sĩ

Chuyên khoa:

Nơi công tác: Dr Beauty

Chức vụ: Cố vấn chuyên môn thường trực tại Nền tảng Spa & Thẩm mỹ viện DrBeauty

Dr Philippe Luisin

Tiến sĩ. Bác sĩ Philippe Luisin

Học hàm/học vị: Tiến sĩ. Bác sĩ

Chuyên khoa:

Nơi công tác: Dr Beauty

Chức vụ: Cố vấn chuyên môn của Nền tảng Spa và Thẩm mỹ viện DrBeauty

Thạc sĩ Manju Keshari

Học hàm/học vị: Thạc sĩ

Chuyên khoa:

Nơi công tác: Dr Beauty

Chức vụ: Chuyên gia tư vấn và chẩn đoán tại Nền tảng Spa & Thẩm mỹ viện DrBeauty

hotline

Liên hệ Hotline

1900 0606

Tư vấn, giải quyết bất kỳ thắc mắc nào của khách hàng, phục vụ tận tâm 24/7

Đặt lịch dịch vụ

Để lại thông tin DrBeauty liên hệ với bạn