Thạc sĩ Kwon Ye Han

Học hàm/học vị: Thạc sĩ

Chuyên khoa:

Nơi công tác: Dr Beauty

Chức vụ: Cố vấn chuyên môn của Nền tảng Spa và Thẩm mỹ viện DrBeauty

Dr Philippe Luisin

Tiến sĩ. Bác sĩ Philippe Luisin

Học hàm/học vị: Tiến sĩ. Bác sĩ

Chuyên khoa:

Nơi công tác: Dr Beauty

Chức vụ: Cố vấn chuyên môn của Nền tảng Spa và Thẩm mỹ viện DrBeauty

hotline

Liên hệ Hotline

1900 0606

Tư vấn, giải quyết bất kỳ thắc mắc nào của khách hàng, phục vụ tận tâm 24/7

Đặt lịch dịch vụ

Để lại thông tin DrBeauty liên hệ với bạn