DrBeauty

Đánh giá bài viết

Tầng 4 Tháp A - Tòa nhà Sông Đà - Mễ Trì - Nam Từ Liêm - Hà Nội

0822.193.505

info@drbeauty.com.vn

10:00 - 19:00

Chuyên khoa

Chuyên gia

Thạc sĩ Kwon Ye Han

Dr Beauty

Cố vấn chuyên môn của Nền tảng Spa và Thẩm mỹ viện DrBeauty

Thạc sĩ

Tiến sĩ. Bác sĩ Jang Ro Huyng

Dr Beauty

Cố vấn chuyên môn của Nền tảng Spa và Thẩm mỹ viện DrBeauty

Tiến sĩ. Bác sĩ

Tiến sĩ Nguyễn Thị Vân Anh

Dr Beauty

Cố vấn Chuyên môn của Nền tảng Spa và Thẩm mỹ viện DrBeauty

Tiến sĩ

Tiến sĩ Shina Fujita

Dr Beauty

Cố vấn chuyên môn thường trực tại Nền tảng Spa & Thẩm mỹ viện DrBeauty

Tiến sĩ