Chính sách tiếp nhận và giải quyết khiếu nại

Khách Hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba đến Nền tảng Spa & Thẩm mỹ viện DrBeauty. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Nền tảng Spa & Thẩm mỹ viện DrBeauty sẽ xác nhận lại thông tin, có trách nhiệm trả lời lý do, hướng dẫn Khách Hàng khôi phục và bảo mật lại thông tin.

1. Nguyên tắc xử lý khiếu nại:

Nền tảng Spa & Thẩm mỹ viện DrBeauty tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của Khách Hàng, tuy nhiên Nền tảng Spa & Thẩm mỹ viện DrBeauty sẽ chỉ có quyền và nghĩa vụ tiến hành những hoạt động thuộc thẩm quyền của Nền tảng Spa & Thẩm mỹ viện DrBeauty, tuân theo ĐKĐK và trong phạm vi pháp luật cho phép.

Để tự bảo vệ quyền lợi của mình và hỗ trợ Nền tảng Spa & Thẩm mỹ viện DrBeauty trong việc bảo vệ quyền lợi của chính Khách Hàng, Khách Hàng cần cung cấp cho DrBeauty đầy đủ, chính xác, trung thực mọi thông tin có liên quan.

Khách Hàng có thể gửi khiếu nại trực tiếp đến Nền tảng Spa & Thẩm mỹ viện DrBeauty.

Sau khi Nền tảng Spa & Thẩm mỹ viện DrBeauty nhận được khiếu nại từ phía Khách Hàng, chúng tôi sẽ xác nhận lại thông tin, nếu đúng như phản ánh thì tuỳ theo mức độ, DrBeauty sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời, phù hợp với ĐKĐK và quy định pháp luật.

2. Quy trình giải quyết khiếu nại của Nền tảng Spa & Thẩm mỹ viện DrBeauty:

  • Bước 1: Tất cả các yêu cầu giải quyết khiếu nại sẽ được chuyển đến bộ phận Chăm sóc khách hàng của Nền tảng Spa & Thẩm mỹ viện DrBeauty:
    • Hotline: 1900 0606
    • Email: info@drbeauty.com
  • Bước 2: Sau khi tiếp nhận yêu cầu giải quyết khiếu nại, bộ phận Chăm sóc khách hàng sẽ tiến hành xác minh lại những thông tin do Khách Hàng cung cấp (qua nhân viên có liên quan, và nội dung thông tin trên Website), lập tờ trình giải quyết khiếu nại, lưu và chuyển sang người trực tiếp hỗ trợ.
  • Bước 3: Bộ phận Chăm sóc khách hàng có trách nhiệm đưa ra giải pháp giải quyết thỏa đáng cho Khách Hàng và phản hồi bằng văn bản; nếu Khách Hàng đồng ý với cách giải quyết của Nền tảng Spa & Thẩm mỹ viện DrBeauty, quy trình giải quyết khiếu nại kết thúc. Trường hợp Khách Hàng không đồng ý với cách giải quyết trên và yêu cầu giải quyết lại. Yêu cầu giải quyết lại khiếu nại sẽ được chuyển về bộ phận Chăm sóc khách hàng để giải quyết theo quy trình này